Buncha Thongngam palkittiin Laatutakuun Franny Awards -palkinnolla

Laatutakuu palkitsi pitkäaikaisen yrittäjän Buncha Thongngamin Franny Awards -palkinnolla. Buncha Thongngam on toiminut Laatutakuu-yrittäjänä vuodesta 2009 ja saanut kiitettävää asiakaspalautetta koko yrittäjyytensä ajan. Bunchan yritys Nath Oy on kasvanut tasaisesti ja hän haluaakin varmistaa, että joka vuosi liikevaihtoa on enemmän kuin edellisenä vuonna. Buncha kasvattaa liikevaihtoaan myymällä itse lisää kohteita, tätä helpottavat tyytyväiset asiakkaat, jotka suosittelevat ystävällistä palvelua ja huippuluokan laatua mielellään. Korkeasta asiakastyytyväisyydestä kertovat pitkäaikaiset asiakassuhteet, useat asiakkuudet ovat kestäneet koko 15 vuotisen yrittäjyyden ajan.

Buncha hyödyntää ja noudattaa esimerkillisesti konseptia. Hän on osallistunut yrittäjyytensä ajan kaikkiin koulutuksiin ja kehittänyt aktiivisesti itseään ja ammattitaitoaan. Taskusta löytyy mm. yrittäjän ammattitutkinto vuodelta 2012. Laatutakuu-yrittäjyydessä hän arvostaa mahdollisuutta vaikuttaa omaan aikaansa ja työn laatuun. Itseään hän kuvailee, että on tunnollinen ja luotettava, pyrkii aina hoitamaan sovitut asiat ajallaan sekä palvelemaan mahdollisimman hyvin asiakasta.

”Tapaan päivittäin asiakkaita kohteissa ja keskustelen heidän ja työntekijöideni kanssa. Reagoin kaikkiin asiakkaiden toiveisiin heti ja varmistan, että toimimme aina asiakkaan parhaaksi.”

Buncha on suorittanut hotelli- ja ravintola-alan koulutuksen sekä työskennellyt viiden tähden hotellissa. Hyvä ammattitaito ja pitkä kokemus asiakaspalvelusta varmistavat asiakastyytyväisyyden ja -pysyvyyden muissakin ketjun kohteissa. Buncha tekee omien kohteiden lisäksi paljon alihankintaa asiakkaiden haltuunotoissa ja siirroissa, jolloin hän varmistaa asiakkaiden toiveiden toteutumisen ja perehdyttää uudet yrittäjät kohteisiin ja omalta osaltaan varmistaa korkean laadun.

Ota yhteyttä: https://laatutakuu.fi/nath-oy/

“Kiinteistöhuollossa ollaan palveluammatissa”

Turkulainen Laatutakuu-yrittäjä Tomi Nummisto on kasvattanut kiinteistöhuoltoyhtiönsä yhden miehen yrityksestä yhdeksi Turun seudun suurimmista alallaan. Tomin mukaan tärkein selitys kasvulle on pohjimmiltaan varsin yksinkertainen: “Pitää antaa asiakaslupaus. Ja siitä täytyy pitää kiinni.”

Laatutakuu-ketjuun kuuluva turkulainen kiinteistöhuoltoyhtiö Kiinteistöpalvelut Laine & Nummisto Oy on reilussa 15 vuodessa kasvanut merkittäväksi toimijaksi, jonka riveissä on nykyään noin 50 työntekijää. Yrityksen vetäjä Tomi Nummisto korostaa, että kasvu on perustunut ihmisiin – yhtäältä asiakkaisiin, jotka ovat luottaneet, ja toisaalta päteviin työntekijöihin, joiden avulla on pystytty olemaan asiakkaiden luottamuksen arvoisia.

Hyvä kiinteistöhuoltyoyhtiö antaa asiakaslupauksen – ja pitää sen

Tomi Nummisto korostaa toiminnassaan asiakaslupausta, johon kaiken tekemisen on perustuttava ja joka on myös yksi selitys yrityksen kasvulle.

– Asiakaslupaus on minulle sekä käyntikortti että valttikortti, jonka turvin olemme laajentuneet ja pystyneet kasvamaan tähän mittakaavaan. Asiakaslupaus on yksinkertaisesti sitä, että hommat hoidetaan tismalleen sovitulla tavalla. Huolehditaan visusti siitä, että päivittäinen tekeminen on juuri sen näköistä kuin asiakkaat odottavat. Kiinteistöhuolto on mitä suurimmassa määrin ihmistyötä. Ei riitä, että tekniset taidot ovat kohdillaan tai että osaa ajaa konetta. Pitää olla halukas kohtaamaan asiakkaat ja kuuntelemaan heidän toiveitaan, sillä kiinteistöhuollossa ollaan ennen kaikkea palveluammatissa, Tomi Nummisto toteaa.

– Kun asiakkaan tarpeet ja toiveet on selvitetty, ne pitää täyttää. Siihen ei nykypäivänä kukaan pysty yksin, vaan tarvitaan monenlaisia osaajia. Minä olen onnekseni saanut koottua ympärilleni koko joukon ammattilaisia, joihin voin luottaa sataprosenttisesti. Heidän kanssaan asiakaslupauksista on helppo pitää kiinni, Tomi Nummisto jatkaa.

Kaikki hoituu

Kiinteistöjen hoito on Tomi Nummiston mukaan muuttunut vuosien mittaan aiempaa kokonaisvaltaisemmaksi. Tavanomaisten ylläpito- ja huoltotöiden lisäksi on kyettävä tarjoamaan yhä monipuolisempia palveluita.

– Jos asiakas kysyy, pystymmekö hoitamaan jonkin tietyn jutun, emme todellakaan vastaa, ettemme pysty. Sen sijaan mietimme, miten me saamme sen hoidettua. Onnistuminen edellyttää, että on hyvin perillä siitä, mitä kaikkea omat joukot osaavat ja mihin he pystyvät. Meille onkin kertynyt hyvä rinki tekijöitä, jotka osaavat monenlaisia omaa toimintaamme tukevia ja täydentäviä asioita. Vuosien mittaan meille on tullut kiinteistönhuollon kylkeen muun muassa rakentamista, remontointia ja kaiken näköistä ihan laidasta laitaan, Tomi Nummisto kuvailee.

Kokonaisvaltaista palvelua arvostavat myös asiakkaat, kuten YH Kotien kiinteistöpäällikkö Tapio Nyström, joka on hyödyntänyt Tomi Nummiston yrityksen palveluita jo yli 10 vuoden ajan.

– Meidän yhteistyömme kattaa kiinteistöjemme huolto- ja siivouspalveluiden kokonaisuuden, jonka he hoitavat avaimet käteen -periaatteella ja loppuun saakka. Raput siivotaan ja pihat aurataan ja hiekoitetaan ja niin edelleen. Lisäksi tilaamme heiltä pieniä remontteja ja ylläpitokorjausia sekä myös sähkötöitä. Ja jos asunnoissa ilmenee jokin ongelma, lähtökohta on, että joku heidän porukastaan käy katsomassa, voivatko he korjata sen. Jos eivät voi, he hoitavat paikalle oikean tekijän yhteistyöverkostostaan. Minä saan raportit kaikesta, mutta minun ei tarvitse tietää, kuka homman varsinaisesti on tehnyt. Minulle merkitsee ennen kaikkea se, että voin aina luottaa asian tulevan tehdyksi, Tapio Nyström kuittaa.

Mutkattomasti keskustellen

Tomi Nummiston mukaan hyvä asiakassuhde perustuu avoimuuteen ja vuorovaikutukseen, heti alkumetreiltä lähtien.

– Kuten sanoin, minulle on tärkeää antaa asiakaslupaus, josta pidetään kiinni ja johon toimintaa peilataan. Siksi meillä on tapana, että uuden asiakkaan kanssa  istutaan alas, juodaan kahvit, jutellaan ja käydään kaikki asiat juurta jaksain läpi. Vain sillä tavalla saa selville, mitä asiakas haluaa, mitä hän tarvitsee ja miten hommat pitää hoitaa, jotta kaikki menee jatkossa jouhevasti ja sovitusti.

Hyvässä suhteessa avoimuus ja vuorovaikutus toimivat kumpaankin suuntaan.

– Jos pitää nimetä paras asia yhteistyössämme, se on juuri avoimuus. Tunnemme nykyään toisemme ja toimintatapamme niin hyvin, että kaikki sujuu varsin kitkattomasti. He tietävät, mitä haluamme ja vaadimme. Me puolestaan olemme hyvin selvillä, mihin he pystyvät ja millaisia palveluja me voimme heiltä saada, Tapio Nyström puntaroi.

Vuorovaikutuksen merkitys vain korostuu arjen aherruksessa, kun yhteistyö on käynnistynyt.

– Pidän tärkeänä, että keskusteluyhteys on niin mutkaton kuin mahdollista. Minulle voi aina soittaa suoraan niin kuin vanhan ajan talonmiehelle, mutta on tärkeätä, että keskusteluyhteys toimii joka tasolla, Tomi Nummisto toteaa.

Hyvän ja tiiviin keskusteluyhteyden avulla ratkeavat myös niin isot kuin pienetkin pulmat, joilta ei kokonaan voi välttyä kiinteistöhuollossa.

– Mokia sattuu joskus, sille ei voi mitään. Tärkeätä onkin, miten niihin suhtaudutaan ja miten asiat hoidetaan. Jos yhteistyössämme ilmenee ongelmia, ei niitä jäädä märehtimään, vaan ne hoidetaan hyvässä yhteishengessä pois alta. Nostetaan kissa pöydälle ja jutellaan yhdessä, miten asiat olisi pitänyt hoitaa ja miten ne tehdään sitten ensi kerralla paremmin. Se on helppoa, sillä olemme tavalla tai toisella yhteyksissä käytännössä katsoen päivittäin, Tapio Nyström kiittelee.

Laatutakuu-ketju mahdollistaa

Tomi Nummiston päätyminen Laatutakuu-yrittäjäksi oli aikoinaan osin sattuman kauppaa, mutta hän ollut ratkaisuun tyytyväinen.

– Satuin aikoinaan näkemään lehdessä pikku ilmoituksen, jossa haettiin toimijaa tänne Turun talousalueelle. En tuntenut entuudestaan Laatutakuuta, mutta päätin soittaa silloiselle aluepäällikölle ja ottaa selvää, mistä on kysymys. Heti ensimmäisessä puhelussa tuli sellainen hyvä fiilis, että tässä se on, tämä on minun juttuni. Sillä tiellä ollaan, Tomi Nummisto hymyilee.

Tomi Nummisto pitää Laatutakuu-ketjua toimivana konseptina, joka mahdollistaa samanaikaisesti sekä yksilöllisen ja paikallisen yrittäjyyden että valtakunnallisen ketjun yhtenäiset toimintatavat.

– Laatutakuu on osoittautunut hyväksi työkaluksi, kunhan sitä ymmärtää ja osaa hyödyntää. Jos koulutusta haluaa, sitä saa. Samoin ohjausta ja tukea on aina tarjolla. Aluepäälliköt ovat olemassa, jos tarvitsee. Markkinointi hoituu keskitetysti, taloushallintoon on omat ratkaisunsa ja niin edelleen. Ehkä parasta on, että Laatutakuu-konsepti mahdollistaa niin pienemmän skaalan paikallisen tekemisen kuin kasvunkin, ihan yrittäjän oman halun mukaan.

– Olen ihan ehdottomasti valmis suosittelemaan Laatutakuu-yrittäjyyttä. Olen itse hyvä esimerkki siitä, mitä ketjun avulla ja tuella voi rakentaa, Tomi Nummisto summaa.

Laadukasta kiinteistöhuoltopalvelua Turun seudulla

Laatutakuu-ketjuun kuuluva Kiinteistöpalvelut Laine & Nummisto Oy on vuonna 2007 perustettu kiinteistöhuoltoalan perheyritys, jonka riveissä on tätä nykyä noin 50 työntekijää. Yrityksen monipuoliseen palveluvalikoimaan sisältyvät muun muassa piha-alueiden hoito, kiinteistön huolto- ja korjaustyöt sekä talonmiespalvelut.

YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista

YH Kodit tarjoaa vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasunnoissaan valtakunnallisesti kodin lähes 15 000 asukkaalle. Yhtiöllä on Turun talousalueella yhteensä 61 asuin- ja hoivakotikiinteistöä, joiden sisä- ja ulkotilojen ylläpidosta vastaa Kiinteistöpalvelut Laine & Nummisto.

Kun tuntee siivoojansa, saa parempaa palvelua – asiakkaat ja Laatutakuu-yrittäjät kertovat 

Laatutakuu-yrittäjät toimivat paikallisesti ja tekevät itsekin aktiivisesti siivoustyötä, joten he tulevat varsin tutuiksi omille asiakkailleen. Oman siivoojan tunteminen on ylisummaan mukavaa, mutta siitä koituu myös monia etuja. Kaksi Laatutakuu-yrittäjää ja heidän asiakkaansa valottavat asiaa tarkemmin omin sanoin.

Turvallisuus- ja kiinteistöpäällikkö Markku Tanni, Barona Varastopalvelut

“Olemme valinneet siivouskumppaniksemme Laatutakuu-yrittäjä Bella Ozdoyevan firman. Hänen puolisonsa tiimeineen hoitaa meillä sekä tuotantotilojen eli varaston että toimisto- ja sosiaalitilojen siivouksen. He käyvät meillä viitenä päivänä viikossa eli ovat arkisin paikalla kahdeksan tuntia päivässä, joten tutuiksi on kyllä tultu.”

“Kun kilpailutimme siivousliikkeitä, emme osanneet edes edellyttää tai toivoa, että kyseessä olisi yrittäjäpariskunta, joka itsekin tekee siivoustyötä kädet savessa. Mutta kun näin sattui käymään, niin onhan se meille kullanarvoista, että he tuntevat paikan ja osallistuvat työhön todistettavasti aika paljon. Siitä koituu meille monia etuja.”

“Esimerkiksi kun pitää antaa palautetta, yrittäjään saa nopeasti yhteyden. Meillä on hyvä yhteys, ja viestintää tapahtuu ihan päivittäistasolla. Eikä kyse ole vain palautteista, vaan myös meidän erityistoiveiden käsittelystä, joka sujuu jouhevasti. Uskon, että homma toimii näin paljon helpommin verrattuna siihen, että työnjohto yrittäjästä puhumattakaan olisi jossain tosi kaukana.”

“Erityistoiveita meillä tulee varastossa esimerkiksi inventaariotilanteissa, kun tavaraa joudutaan ottamaan pois hyllyistä ja laskemaan erilaisiin paikkoihin. Tämä aiheuttaa jonkin verran pölyisyyden lisääntymistä. Myös normaalitoiminnan yhteydessä syntyy tuotantotiloihin pölyn lisäksi paljon muuta siivottavaa, kuten pahvia ja muovikelmua.Toimiston puolella taas järjestetään esimerkiksi asiakastilaisuuksia ruokineen sun muineen. Niihin pystytään valmistautumaan pyytämällä, että siivoojat ovat paikalla ennen tilaisuutta ja sen jälkeen. Tällaisiin tilanteisiin on aina löytynyt tosi hyvin joustoa, mitä arvostamme.”

“Kaiken kaikkiaan meillä on hyvin tiivis suhde, jossa vuorovaikutus on sekä runsasta että avointa. Ruusuja heille antaisinkin etenkin hyvästä päivittäistason keskusteluyhteydestä, joka meillä on tähän porukkaan. Ei tarvitse jonotella mihinkään muualla olevan työnjohtajan tai muun hahmon puhelimeen tai odottaa, tuleeko vastaus sähköpostiin huomenna vai niin sanotusti enstaina.”

Laatutakuu-yrittäjä Bella Ozdoyeva

“Olemme perheyritys. Barona Varastopalveluissa tilojen siisteydestä vastaavat puolisoni sekä kaksi työntekijäämme. Varastosiivous on erilaista kuin toimistosiivous. Pölyä on paljon. Samoin siellä työskentelee paljon ihmisiä, joten siivoojan pitää olla tarkkana, kun ajaa isoa yhdistelmäkonetta. Myös vaarallisten aineiden varasto siivotaan ja siellä on oltava tosi huolellinen, ettei kolhi mitään.”

“Minulle ehdottomasti tärkeintä työssäni on asiakastyytyväisyys.Se syntyy hyvästä palvelusta ja moitteettomasta laadusta. Siivoustyö on nykyisin asiakaspalvelua, jossa asiakkaan luottamus ja kunnioitus on ansaittava joka päivä.”

“Saan ilokseni nauttia erittäin mukavista ja kohteliaista asiakkaista. Baronan ihmiset ovat ystävällisiä ja vastuullisia. Heillä on aina aikaa tervehtiä ja sanoa kiitos, vaikka olisi kuinka kova kiire. Heiltä saa myös aina kysyä, jos jokin asia on epäselvä.”

“Meillä on mielestäni erittäin hyvä suhde, sillä tunnen, että asiakas arvostaa minua ja tiimiäni sekä tekemäämme työtä. Se motivoi. Kun asiakas arvostaa, haluaa työskennellä aina vain paremmin ja tsempata enemmän. Haluaa tehdä jopa vähän enemmän kuin tarvitsisikaan.”

Vastaava työnjohtaja Pyry Hiltunen, Peab

“Laatutakuu-yrittäjä Ike Onyehide siivoaa kaksi kertaa viikossa työmaallamme työmaakopit eli työmaatoimiston ja työmaan sosiaalitilat.”

“Yhteistyö Iken kanssa alkoi vähän sattuman kaupalla. Edellinen työmaani oli keskustassa, ja meillä oli työmaatilat vuokrattuina kauppakeskuksesta, jota Ike siivosi. Näin hänet käytävällä ja lähdettiin jutulle. Pyysin häntä siivoamaan meidänkin tilat ja siitä se lähti. Keskustan työmaa saatiin valmiiksi, ja vinkkasin Ikestä kollegalle, jolla puolestaan oli työmaa alkamassa ja jonne Ike menikin. Sitten otin hänet taas tänne omalle uudelle työmaalleni, sillä Ike teki ja tekee mielestäni laadukasta työtä ja hinta on kilpailukykyinen.”

“Kaikkein tärkeintä on työnjälki. Meillähän siivoukseen liittyy myös työnsuojelulliset aspektit. Raksalta kantautuu enemmän tai vähemmän pölyä sisälle ja se pitää siivota pois, sillä se ei ole työturvallisuuden näkökulmasta ookoo. Taukotilojen ja vaatteidenvaihtotilojen pitää olla säntillisessä kunnossa tai muuten AVI tai liitto saattaa älähtää.”

“Ikeen on syntynyt vuosien mittaan aika tiivis suhde, joka on kyllä läheisempi kuin vain ammatillinen. Tapaamme enemmän tai vähemmän viikoittain ja törmätessämme heitämme aina läppää. Siitä on se iso etu, että asioiden hoitaminen ja normaali kanssakäyminen on tosi vaivatonta. Jos on vaikka palautetta työnjäljestä tai ihan mistä vain, se on helppo sanoa siten, ettei toinen ota nokkiinsa.”

“Jos pitää sanoa kolme sanaa, jotka kuvaavat yhteistyötämme, ne ovat luotettavuus, laatu ja helppous. Jos tässä vielä tulevaisuudessakin saadaan rakentaa, kysyn ilman muuta Ikeä siivoamaan myös seuraavalle työmaalleni. Tutun tekijän kanssa toimiminen on vain niin paljon mutkattomampaa.”

Laatutakuu-yrittäjä Ike Onyehide

“Tämä on jo kolmas Peabin työmaa, jossa olen siivoamassa. Kuluneiden kolmen vuoden aikana minun ja Peabin Pyryn kanssa on muodostunut oikein hyvä suhde. Itse asiassa minusta tuntuu aivan siltä kuin kaverin kanssa tekisin töitä, niin rentoa ja mukavaa se on.”

“Haluan itsekin olla asiakkaalle kuin kaveri, sillä silloin asioista puhuminen ja niiden sopiminen on aina helppoa. Kaverin kanssahan voi puhua mistä vain, tarvittaessa myös vaikeista asioista.”

“Kaverin luottamusta ei myöskään saa koskaan pettää. Siksi teen parhaani pitääkseni asiakkaiden tilat siistinä. Heidän ei tarvitse koskaan esimerkiksi miettiä, voivatko he tuoda omia asiakkaitaan siivoamaani tilaan. Kyllä voivat. Tilat ovat siistit ja edustavat ja kertovat kävijöille, että täällä puhtaus on tärkeää.”

“Minua motivoi, kun saan auttaa muita. Työssä se näkyy niin, että minä helpotan asiakkaitteni työtä tekemällä oman työni niin laadukkaasti kuin mahdollista. Vapaa-ajalla se näkyy jalkapallossa, jossa pelaan mieluiten keskikenttää. Sieltä näkee koko kentän ja pystyy paremmin auttamaan muita pelaajia antamalla hyviä sijoituksia.”

Valitse Laatutakuu-yrittäjä yrityksesi siivouskumppaniksi – saat sitoutuneen tekijän, joka siivoaa toimitilasi kuin omansa.

Jätä tarjouspyyntö

Siivous on ensiarvoisen tärkeää LTP Logisticsin toiminnassa

Elintarvikkeiden logistiikka on LTP Logisticsin leipälaji, joten laadukkaalla siivouksella on sille erittäin suuri merkitys. Yrityksessä vaalitaan puhtautta, ja sitä edellyttävät myös niin viranomaiset kuin asiakkaatkin.

LTP Logistics Oy on lämpötilasäädeltyyn elintarvikelogistiikkaan erikoistunut palveluyritys, jonka asiakaskunta koostuu lukuisista elintarviketeollisuuden toimijoista.

– Elintarvikeyritykset tuovat omia tuotteitaan isojen varastojemme tulopäähän. Varastoissame tuotteet yhdistellään toimituseriksi, jotka lähtevät lähtölaitureidemme kautta kauppoihin, ravintoloihin, kahviloihin, kouluihin, päiväkoteihin ja hoivayksiköihin ympäri Suomea. Jotta kauppojen hyllyillä on tavaraa ja ravintoloiden keittiöissä voidaan toimia, meillä pitää pyörien pyöriä kitkatta kulissien takana, LTP Logisticsin henkilöstöstä ja viestinnästä vastaava HR-päällikkö Marjo Risku kertoo.

LTP Logistics on kasvanut kuluneiden viiden vuoden aikana useita kymmeniä prosentteja. Toiminnan laajuutta kuvaa muun muassa se, että yrityksen kalustolla ajettiin viime vuonna noin 9,4 miljoonaa kilometriä ja ympärivuorokautisesti toimivien varastojen läpi virtaa ruokatuotteita keskimäärin miljoona kiloa viikossa.

Laatutakuu-yrittäjä Vjollca Ademi pitää paikat kunnossa

LTP Logisticsin pääkallopaikka on Vantaalla, jossa sillä on kahdessa toimipisteessä noin 30 000 neliötä terminaali- ja varastotilaa. Vantaan toimipisteissä on hallien lisäksi noin 1 400 neliötä toimisto-, tauko- ja sosiaalitiloja, joiden puhtaudesta vastaa kolmen työntekijän voimin jo viidettä vuotta Laatutakuu-yrittäjä Vjollca Ademi.

Laatutakuu-yrittäjä Vjollca Ademi
Laatutakuu-yrittäjä Vjollca Ademi

– Siivoamme LTP Logisticsin toimistotilat ja työntekijöitten tilat eli pukuhuoneet, taukotilat ja vessat kaksi kertaa päivässä, kuutena päivänä viikossa. Aamuisin tehdään tarkastussiivous, jolloin ei siivota toimistoja, vaan varmistetaan, että yleiset tilat kuten vessat ja keittiöt ovat kunnossa. Illalla tehdään sitten varsinainen päivittäinen siivous kaikkiin tiloihin. Lisäksi huolehdimme muista palvelukuvauksessa määritellyistä töistä, kuten jääkaappien puhdistuksesta kerran viikossa.

Jatkuvan ylläpitosiivouksen lisäksi LTP Logisticsin tiloissa tehdään säännöllisesti isompia erillistöitä.

– Meillä tyypillinen isompi työ on seinien pesu. Isossa elintarvikevarastossa seinille kertyy paljon pölyä puisista kuormalavoista, trukkien ja työntekijöiden liikkumisesta sekä tulo- ja lähtölaitureille peruuttavista kuorma-autoista ja rekoista. Pöly tummuu yllättävän nopeasti ja paikat alkavat näyttää suorastaan likaisilta, joten seinät on pyyhittävä ja pestävä neljännesvuosittain, Marjo Risku kuvailee.

Siivous on yksi vastuullisen toiminnan kulmakivistä

Laadukkaalla siivouksella on erittäin suuri merkitys LTP Logisticsin kaltaiselle yritykselle.

– Toimimme elintarvikealalla, joten on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on siivousasiat kunnossa. Siivousta voisi suorastaan pitää yhtenä vastuullisen toiminnan kulmakivistä, LTP Logisticsin laatu- ja ympäristövastaava Jaana Mäläskä toteaa.

Siivouksen ja puhtauden riittävää tasoa eivät määrittele ainoastaan yrityksen omat laatukriteerit.

– Mehän olemme toimintamme luonteen vuoksi myös viranomaisten kiinnostuksen kohteena. Meillä käsitellään elintarvikkeita, ja se asettaa monia reunaehtoja puhtaudelle ja siisteydelle. Viranomaiset valvovat toimintaamme ja toimitilojamme esimerkiksi Oiva-tarkastuksissa ja aluehallintovirastojen tekemillä tarkastuksilla, Marjo Risku lisää.

– Eikä sovi unohtaa, että asiakkaamme edellyttävät korkeata puhtaustasoa. He auditoivat säännöllisesti toimintaamme, ja siivousasiat ovat oleellinen osa jokaista auditointia, Jaana Mäläskä muistuttaa.

Paras lopputulos syntyy yhteistyössä

Jaana Mäläskä kertoo, ettei heidän toimitilojensa siivouksessa sinänsä vaadita mitään erityistoimenpiteitä vaan että laadukas perustyö riittää paikkojen pitämiseen puhtaana. Sen sijaan siivouskumppanuudessa korostuvat yhteistyö ja luottamus.

– Varsinainen siivoustyö ei edellytä mitään taikatemppuja. Sen sijaan tilamme ja toimintamme ovat erityislaatuisia ja muutoksia tapahtuu koko ajan, joten siivouskumppanin kanssa on voitava sopia uusista tarpeista ja kaikista muista asioista hyvässä yhteisymmärryksessä.

Myös Marjo Risku painottaa, että laadukas lopputulos syntyy vain yhteen hiileen puhaltamalla.

– Hyvä yhteistyö kannattaa, sillä se tuottaa meille hyvää siisteyttä. Hyvä siisteys puolestaan tuottaa johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta ja siten myös turvallisuutta arkeen. Koskaan ei tarvitse arpoa, onko esimerkiksi roskiksia tyhjennetty, tai pelätä, löytyykö jostain jotain epämiellyttäviä yllätyksiä.

Vjollca Ademi säestää osaltaan molemminpuolisen avoimuuden ja yhteistyön merkitystä.

– LTP:llä on reagoitu tosi hyvin, jos olemme laittaneet sinne viestiä jostain siivoukseen liittyvästä asiasta. Kaiken kaikkiaan on ollut hienoa huomata, että LTP:llä sekä työnjohto että ylempi johto arvostavat meidän työtämme ja auttavat meitä hoitamaan sen hyvin.

Joustavuus ja ketteryys takaavat sujuvuuden

Asiakasyritysten toiminta ja tilanteet muuttuvat jatkuvasti, joten siivousliikkeen on oltava sekä joustava että ketterä, jotta se voi uudistaa toimintatapojansa uusien tarpeiden mukaiseksi. Etenkin pandemiavuosien aikana punnittiin siivousyrittäjän venymiskyky.

– Vjollcan porukoille pitää kyllä antaa tunnustusta joustavuudesta. Korona aiheutti muutoksia esimerkiksi tilojen käyttöön ja siivousrytmiin, mutta he pystyivät reagoimaan kaikkeen tosi sutjakkaasti, Jaana Mäläskä kiittelee. 

– Vieläkin menee kylmät väreet, kun miettii mihin kaikkeen piti taipua pari vuotta sitten. Meillähän käytännössä katsoen kaikki työntekijät olivat lähitöissä. Piti muuttaa taukotilojen kalustusta, hoitaa käsidesien täyttö, linjata maskien käyttö ja ties mitä. Siinä korostui yhteistyö puhtaanapidon kumppanin kanssa, kun kaikki mietittiin ja tehtiin yhdessä, Marjo Risku säestää.

Ammattilainen osaa asiansa

Yhteistyökyvyn ja joustavuuden lisäksi etevän siivouskumppanin tunnistaa ammattitaidosta.

– Me luotamme myös heidän osaamiseensa. On oleellista, että siivouskumppanimme hyödyntää oikeita menetelmiä, käyttää oikeita työvälineitä ja hallitsee puhdistusaineiden oikean käytön ja annostelun. Meillä tämä korostuu, sillä varastotilamme ovat kylmiä. Siivousliikkeen pitää tietää, miten toimitaan jääkaappiympäristössä, jonka lämpötila on vain kaksi astetta, Marjo Risku tähdentää.

Hyvä työ kantaa hedelmää

Laatutakuu-yrittäjä Vjollca Ademin yritys päätyi LTP Logisticsin siivouskumppaniksi vakuuttavan tekemisen kautta. Se huolehti nimittäin LTP Logisticsin toimitilojen siivouksesta alkuun alihankkijana, mutta Vjollcan kanssa päädyttiin tekemään suora sopimus laadukkaan työnjäljen ansiosta.

– Saattaa kuulostaa ääneen sanottuna yksinkertaiselta tehtävältä, että meillä on toimisto- ja sosiaalitilat, jotka täytyy pitää puhtaina. Meillä oli kuitenkin yllättävän paljon haasteita aiemmin käyttämiemme siivousliikkeiden kanssa. Nyt kun olemme löytäneet tällaisen sujuvan kumppanuuden, niin onhan se meidänkin etumme mukaista pitää yllä hyvää yhteistyötä, Marjo Risku pohdiskelee.

Yhteistyö on itse asiassa ollut siinä määrin toimivaa, että se on näillä näkymin laajentumassa.

– On ollut puhetta, että Vjollca tiimeineen ottaisi hoitaakseen toimistojen ja sosiaalitilojen lisäksi siivousta myös hallien puolelta. Ja mikäs se on yhteistyötä laajentaa, kun kaikki on sujunut niin hyvin. Aina kun on ottanut Vjollcaan yhteyttä, on voinut olla varma, että homma hoituu, Jaana Mäläskä summaa. 

Älä anna talven yllättää – hoida lumityöasiat kuntoon ajoissa

Taloyhtiöissä kannattaa varautua talven tuloon hyvissä ajoin ja miettiä, miten piha-alueet ja kulkuväylät pysyvät kunnossa ja turvallisina kaikille käyttäjille. Etenkin pienemmissä taloyhtiöissä lumityöt voidaan toki hoitaa talkootöinäkin, mutta pätevän kiinteistöhuoltoyhtiön käyttämisestä koituu monia etuja.

Ennen talven tuloa on syytä miettiä, miten auraus ja käsilumityöt järjestetään. Samaten pitää pohtia, minne lumet kasataan tai miten ne tarvittaessa kuljetetaan pois. Myös katoille kertyvän lumen tarkkailu ja pudotus on otettava huomioon.

– Säntillisesti hoidetut lumityöt takaavat, että piha-alueet kulkuteineen ovat mukavia käyttää, mutta niiden ensisijainen tavoite on varmistaa turvallisuus, Laatutakuu-ketjun aluepäällikkö Sanna Portala toteaa.

Turvallisuus on taloyhtiön vastuulla

Taloyhtiöllä on vastuu huolehtia pihan turvallisuudesta, mikä korostuu talvella. Se tarkoittaa käytännössä, että taloyhtiön on vahingon sattuessa pystyttävä osoittamaan, että se on toiminut talvikunnossapidon osalta huolellisesti. Lumitöiden ulkoistaminen pätevälle kiinteistöhuoltoyhtiölle on hyvä tapa osoittaa tällainen huolellisuus.

Kiinteistöhuoltosopimuksessa tulee sopia mahdollisimman yksityiskohtaisesti lumen aurauksesta, muista lumitöistä sekä liukkauden torjuntaan tähtäävistä toimenpiteistä. Sopimukseen kannattaa kirjata myös katolle kertyvän lumen tarkkailu ja mahdollinen pudottaminen. Taloyhtiön kontolle jää kuitenkin valvoa, että huoltoyhtiö hoitaa kaikki palvelukuvauksessa määritellyt työt sovitusti.

– Laatutakuu-yrittäjän kanssa toimiessa töiden valvonta on helppoa, sillä kaikki taloyhtiössä tehtävät toimenpiteet kirjataan ylös: koneauraukset, käsilumityöt, konehiekoitukset, käsihiekoitustyöt ja kaikki muut työt. Joka käynti taloyhtiön pihassa dokumentoidaan. Myös kaikki kattolumihavainnot kirjataan, Sanna Portala kertoo.

Koneella ja käsin, tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä

Lumityöt koostuvat pääsääntöisesti aurauksesta, käsilumitöistä sekä liukkaudentorjunnasta ja hiekoituksesta. Jos pihalle on päässyt syntymään liukkaita polanteita, ne luonnollisesti poistetaan. Kiinteistöhuoltoyhtiö valvoo myös katoille kertyvää lunta ja tiedottaa välittömästi lumenpudotuksen tarpeesta kiinteistön vastuuhenkilölle, useimmiten isännöitsijälle.

– Kun lumisade on pitkäkestoisempi, ensisijainen tavoite on aina pitää pääväylät ja pelastustiet auki, onhan esimerkiksi hälytysajoneuvojen päästävä pihaan aina lumisateesta huolimatta. Niin sanotusti vähemmän tärkeät auraukset, käsilumityöt ja viimeistelyt tehdään sitten seuraavina päivinä.

Ennustamista ja ennakointia

Ehkäpä tärkeintä talvikauden töissä on ennakointi ja tarkka suunnittelu.

– Kiinteistönhuoltoyrittäjämme seuraavat aktiivisesti sääennusteita, jotta he pystyvät suunnittelemaan työt ja osaavat reagoida nopeasti. Tarkkailu ja ennakointi tärkeää, jotta piha on turvallinen liikkua kaikille ja jotta voidaan esimerkiksi tiedottaa talon asukkaita tulossa olevista lumitöistä ja myös laittaa varoituspuomit ja -merkit paikoilleen, Sanna Portala kertoo.

Lumitöihin lähdetään tavallisesti, kun lunta on tullut viisi senttiä. Kohteiden kiertojärjestys suunnitellaan siten, että turhaa ajoa tulee mahdollisimman vähän, jotta ensisijaiset auraukset saadaan tehtyä eri paikoissa mahdollisimman nopeasti.

– Vasteaika ymmärrettävästi vähän vaihtelee, sillä olosuhteet vaihtelevat eikä kaikkia pihoja voi hoitaa samanaikaisesti. Huoltoyhtiö pyrkii kuitenkin vaihtelemaan reittiään, jotta yksi ja sama yhtiö ei olisi joka kerta viimeisenä vuorossa, Sanna Portala lohduttaa.

Yrittäjän innolla, paikallisesti toimien 

Kun taloyhtiö valitsee itselleen kiinteistöhuoltokumppania, kannattaa kiinnittää huomiota luotettavuuteen, ketteryyteen, paikallisuuteen ja sujuvuuteen.

Laatutakuu on paikallisesti toimivista yrittäjistä koostuva ketju. Itsenäisesti toimivien yrittäjien into ja vahvan ketjun tuki ovat yhdistelmä, josta koituvat monet hyödyt satavat asiakkaiden laariin.

– Itsenäinen, paikallisesti toimiva yrittäjä on sitoutuneempi ja lähempänä asiakasta kuin kasvoton isompi firma. Onhan se helpompaa ostaa kiinteistöhuoltotyö yrittäjältä, joka itsekin tekee sitä ammatikseen. Yrittäjyys merkitsee myös luotettavuutta, sillä yrittäjä tekee kaikkensa, jotta asiakas on tyytyväinen. Lisäksi alueellisesti toimivalla yrittäjällä on maltillinen määrä asiakkaita, joten he pystyvät melkoisen ketterään toimintaan, Sanna Portala toteaa.

– Laatutakuu-yrittäjän kanssa asiointi on sujuvaa. Kun käyttää Laatutakuuta, saa yhteyden suoraan yrittäjään, Sanna Portala jatkaa.

Kohteenmukainen kalusto, riittävästi resursseja

Kiinteistöhuoltoyhtiöön turvautuminen on myös siinä mielessä fiksua, että sillä on käytössään ajan- ja tarkoituksenmukainen kalusto sekä monipuoliset varusteet, joita tarvitaan eri tilanteissa.

– Vaikka työt tekee alueellisesti toimiva ketterä yrittäjä, työt eivät koskaan jää koneista ja laitteista kiinni, sillä hänellä on käytössään aina kohteen mukainen kalusto. Hommat eivät kaadu myöskään käsiparien puutteeseen, sillä Laatutakuu-yrittäjillä on hyväksi havaitut toimintatavat, joilla he saavat väliaikaista lisätyövoimaa remmiin, kun ennusteet lupaavat lumimyräkkää , Sanna Portala kertoo.

Turvallisuus tehdään yhdessä

Sanna Portala korostaa, että taloyhtiön ja huoltoyhtiön intressit ovat yhteiset. Laatutakuu-yrittäjä haluaa yhdessä taloyhtiön kanssa luoda toimivan ympäristön, jossa asukkaiden ja muiden ihmisten on turvallista liikkua pihallaan myös talvella.

– Paras tulos syntyy yhteistyössä. Yhteistuumin katsotaan lumenkasauspaikat ja merkataan mahdolliset vaaranpaikat vaikkapa aurauskepeillä hyvissä ajoin ennen lumien tuloa. Esimerkiksi kohollaan oleva kaivonkansi kannattaa merkitä, ettei se vaurioidu ja ettei kone mene rikki. Taloyhtiön on myös hyvä yhdessä huoltoyhtiön kanssa huolehtia, että taloyhtiön varastossa on varoituspuomeja tai lippusiimaa, jos pitää varoittaa esimerkiksi katolta putoavasta lumesta.

Jätä tarjouspyyntö

Olga tukee ja kuuntelee – Olga Iumina valittiin Vuoden Laatutakuu-yrittäjäksi

Vantaalaisen Reipas Moppi Oy:n yrittäjä Olga Iumina palkittiin Vuoden yrittäjä 2023 -palkinnolla Villa Haikossa järjestetyssä Laatutakuun 30-vuotisjuhlagaalassa.

Vuoden Laatutakuu-yrittäjä 2023 Olga Iumina on toiminut Laatutakuun siivousyrittäjänä yhdeksän vuoden ajan. Vuosien aikana hän on kasvattanut tasaisesti liikevaihtoaan ja jopa viisinkertaistanut sen alkuun verrattuna. Niinpä yrityksen talousasiat ovat tällä hetkellä varsin hyvässä jamassa.

Hänen kolme työntekijäänsä pitävät häntä erinomaisena esihenkilönä, joka johtaa, tukee ja ohjeistaa työntekijöitään konseptin mukaisesti sekä auttaa heitä onnistumaan työssään entistä paremmin.

”Ai miksi minut valittiin vuoden yrittäjäksi? En yhtään tiedä! Ehkä siksi, että olen hyvä, ahkera ja vastuullinen ihminen. Työskentelin aiemmin hotellisiivoojana ja hotellin vastaanotossa, mutta sitten aloin kaivata jotain muuta. Mietin yrittäjäksi ryhtymistä puolisen vuotta, vaikka minulla olikin runsaasti osaamista siivoojan työstä.”

Yrittäjänä Olga on aktiivinen, hän osallistuu ketjun tilaisuuksiin ja tekee yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa. Asiakaspalvelukaan ei tuota hänelle vaikeuksia. Hän tekee säännöllisiä laatukierroksia asiakkaidensa kanssa ja asiakkaat ovat tyytyväisiä sekä työn laatuun että asiakassuhteen ylläpitoon.

”Onni työssäni on mieheni, joka toimii oikeana kätenäni. Hän auttaa siivoustöissä ja vastaa asiakaspalautteisiimme. Tarvittaessa hän myös tuuraa muita työtekijöitämme, jos joku vaikka sairastuu.”

Yrittäjänä Olga kokee saaneensa Laatutakuu-ketjulta ja erityisesti omalta aluepäälliköltään Anu Saariselta runsaasti tukea, koulutusta ja neuvontaa niin kirjanpidossa kuin sopivien siivousaineiden valinnassakin. Nyt hän voi jakaa neuvoja myös omille työntekijöilleen ja kollegoilleen.

”Vinkkini alalle haluaville? On todella tärkeää kuunnella asiakasta ja priorisoida sitä, mikä juuri hänelle on tärkeää. Yhdelle sitä voivat olla kiiltävät ikkunat, ja toiselle se, ettei oviin jää sormenjälkiä.”

Laatutakuu juhlisti 30-vuotista taivaltaan

Laatutakuun 30-vuotisjuhlagaalaa juhlittiin Villa Haikossa Porvoossa. Illan aikana tavattiin tuttuja, jaettiin palkintoja, syötiin hyvin ja tanssittiin. Laatutakuun pitkän menestyksen takana ovat jatkuva kehittyminen ja ahkerat yrittäjät. Laatutakuu Gaalassa oli aika juhlia heitä.

Laatutakuun lauantaina 7.10 vietettyjen 30-vuotissyntymäpäivien estradina toimi Haikon kartanon yhteydessä toimiva juhlatila, Villa Haikko, jonne mahtui mukavasti liki 200 vierasta. Vaikka sää oli jo syksyinen, aukesivat villan terassilta kauniit maisemat merelle.

”Haikon kartano rakennettiin vuonna 1932 ja sen jälkeen se on poltettu viisi kertaa. Tänään tuuli käy mereltä suoraan rakennusta päin, tästä syytä siirrämme illan ilotulituksen myöhempään gaalaan”, toimitusjohtaja Henri Häyrinen totesi tervetuliaispuheensa yhteydessä.

Puheessaan Henri kertoi perustaneensa Laatutakuun pahimpaan lama-aikaan vuonna 1992.

Hänen ystävänsä suhtautuivat ajatukseen epäluuloisesti ja varoitellen, olihan franchising-liiketoimintamalli Suomessa tuolloin vielä varsin tuntematon. Varoitteluista huolimatta Henri luotti näkemykseensä – ja se kannatti.

Menestyksen pohjana tärkeät arvot

Nykyään Laatutakuu-ketjuun kuuluu jo noin 120 itsenäistä yrittäjää, jotka työllistävät hyvän joukon siivous- ja kiinteistöalan ammattilaisia. Matkan varrella Laatutakuu on valittu kahdesti Vuoden franchisingketjuksi ja kerran Vuoden puhtausalan yritykseksi. Erityisen lujaa työtä on tehty viime vuosina koronan hankaloittaessa markkinaa merkittävästi.

”Korkealaatuinen palvelu tarkoittaa minulle sitä, että kun teen työni niin hyvin, että olen lopputulokseen itse tyytyväinen, laatu varmasti miellyttää asiakastanikin”, summaa Laatutakuu-yrittäjä Daniel Osuagwu Kuopiosta.

Henrin mukaan Laatutakuun menestys pohjautuu yrityksen arvoihin; rehellisyyteen, vastuuseen, laatuun ja yrittäjyyteen. Rehellisyys tarkoittaa sovitusta kiinnipitämistä ja avointa keskustelua, kun taas vastuu koskettaa niin asiakkaita kuin ympäristöäkin. Ympäristöstä huolehtimisen näkökulmasta merkityksellisiä ovat esimerkiksi pesuaineiden valinnat.

Puheensa lopuksi Henri lanseerasi yritykselleen viidennen arvon: yhtenäisyyden. Sitä kertoi lisää Itä- ja Pohjois-Suomen aluepäällikkö Kirsi Viitaniemi.

”Yhtenäisyys tarkoittaa, että työmme ei ole yksin yrittämistä vaan yhdessä yrittämistä.  Laatutakuulla minut otettiin heti lämpimästi vastaan. Avoimuus ja rehellisyys loivat turvaa, jonka myötä uskalsin lähteä yrittäjäksi. Vuosien varrella on tuntunut hyvältä tavata muita yrittäjiä ja saada tukea, kun omat tiedot ja taidot ovat loppuneet kesken. Tarjolla on aina hyviä koulutuksia ja yhteydenpito onnistuu myös kiireisessä arjessa”, kuvaili Kirsi tuntemuksiaan.

Aluepäälliköksi siirryttyään Kirsi kokee tehtäväkseen vahvistaa yrittäjien välisiä suhteita ja taata kaikille samanarvoiset mahdollisuudet menestyä ja saada ketjulta tukea.

Palkintoja menestyneille yrittäjille

Gaalassa jaettiin myös runsaasti palkintoja. Kiitoksena pitkästä, 21-vuotisesta yrittäjyydestään palkittiin nyt eläkkeelle siirtynyt Elvi Mankinen, joka tunnettiin yrittäjänä ensiluokkaisesta asiakaspalvelustaan ja -siivousjäljestään, sekä kannustavasta otteestaan johtajana.

Vuoden yrittäjänä palkittiin Olga Iumina Vantaan Reipas-moppi yrityksestä. 1000 euron matkalahjakortilla palkittu Olga on työskennellyt Laatutakuu-yrittäjänä yhdeksän vuotta ja hän työllistää tällä hetkellä kolme henkeä.

”Olgalla hallussa ovat niin konsepti kuin talouskin. Yrittäjänä hän on aktiivinen ja kannustava, ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden kanssa”, kuuluivat perustelut.

Tanssia ja synnytyslaulua

Illan juontajana toimi näyttelijä Ernest Lawson, joka jututti lavalla Laatutakuun yhteistyökumppanien Starian, Pamarkin, Hakon, Torkin, Diverseyn ja Boltin edustajia.

Tork oli kutsunut mukaan Putous-ohjelmasta tutun tanssiopettaja Folke Rundqvistin, joka huonon suomensa takia päätyi ohjaamaan synnytyslaulun Laatutakuulle sen 30-vuotissynttäreiden johdosta. Lisäksi Folke opetti yleisölle diskotanssin askeleita.

Juhlavan ruokailun jälkeen tapahtumassa esiintyi itämaista tanssia arabialaisen musiikin tahtiin esittänyt Laura Zaray & Zaray Dancers -tanssiryhmä, jonka tarttuva ja lämmin energia sai myös monet yrittäjät lattialle ilakoimaan.

Spontaania iloa sisälsi myös yrittäjien francisinkeskuksen väelle käsikirjoittama esitys. Mukana oli hahmoja esiripusta moppiin ja esityksessä uskallettiin heittäytyä improvisaation maailmaan ilman ennakkoharjoituksia.

Loppuillan tunnelmoinnista vastasi bilebändi Pamela Kilpeläinen & Spotlight ja puolen yön jälkeen moni jatkoi iltaa vielä Haikon kartanon yökerhon puolella.

Tunnelmia juhlista

Mikkeliläinen Sanna Arpiainen kertoi nauttineensa illasta kovatahtisen vuoden jälkeen.

”Seitsemänvuotinen yrittäjyyteni aikana olen työskennellyt Mikkelissä ja pääkaupunkiseudulla. Yrittäjyys on ollut suurta aaltoliikettä, mutta sitkeästi olen painanut eteenpäin. En kadu päivääkään. Työssäni tärkeintä on olla ihminen asiakkaalle. Työni laatu ja nopeus ovat aina kunnia-asioita.”

Viktoria Kondratavieius saapui gaalaan vieraana Helsingistä.

”Olen mukana ensimmäistä kertaa. Ihmiset ovat kauniisti pukeutuneita ja heillä on upeat kampaukset. Tulen varmasti viihtymään. Illan aikana olen nauttinut ohjelmasta ja tuttavien tapaamisesta. Myöhemmin päädyn varmasti tanssilattialle, sillä harrastan zumbaa ja rakastan tanssimista.”

Susanna Eskola vietti iltaa tilitoimisto Starian pöydässä ja iloitsi asiakkaiden näkemisestä.

”Yleensä kommunikoimme puhelimitse, sähköpostitse tai Teamsillä, joten gaala on mahtava tilaisuus nähdä asiakkaitamme livenä. Asiakkaamme asuvat ympäri Suomen, joten on hienoa, että kerran vuodessa päädymme kaikki yhteen.”

LAATUTAKUU GAALA PALKITUT

Vuoden yrittäjä 2023
Olga Iumina, Reipas Moppi Oy

Vuoden tulokas 2023
Kai Heiskanen, Frankin Siivous

Vuoden konkari 2023
Päivi Leino, PaMiJo Oy

Paras konseptin hyödyntäjä 2023
Kaarle Salmela, KS Siivouspalvelut
Kimmo Halonen, Kiinteistöhuolto M Korhonen Oy
Ilkka Huisman, Tmi TehoMe

Ketjun korkein asiakastyytyväisyys (siivous) 2023
Carita & Karem Eladly Ali, Amina-Siivouspalvelut

Ketjun korkein asiakastyytyväisyys (kiinteistöhuolto) 2023
Kimmo Halonen, Kiinteistöhuolto M Korhonen Oy

Suurin suhteellinen liikevaihdon kasvu (siivous) 2023
Leonard Terakaj, LT toimitilapalvelut

Suurin suhteellinen liikevaihdon kasvu (kiinteistöhuolto) 2023
Juri Pekkola, Tuomo Puharinen, Noste Kiinteistöpalvelut Oy

Suurin euromääräinen liikevaihdon kasvu (siivous) 2023
Edmond Basha, Alpha Pro Finland Oy

Suurin euromääräinen liikevaihdon kasvu (kiinteistöhuolto) 2023
Tomi Nummisto, Kiinteistöpalvelut Laine & Nummisto Oy

Paras ylläpitoyrittäjä
Maria Lappalainen, Siivouspalvelut Maria Lappalainen

Erityismaininnat
Carita Eladly Ali, Amina-Siivouspalvelut
Maria Lappalainen, Siivouspalvelut Maria Lappalainen
Elvi Mankinen, Siivousliike Eeman Oy

5 vuotta toimineet yrittäjät
Battaivan Batsukh, B.Servis
Augustus Enwena, SIIVOTEK
Salme Kokk, Salme Hoitaa
Liisa Mild, Mild Siivouspalvelu
Edmond Basha, Alpha Pro Finland Oy
Bella Ozdoyeva, Finska Siivouspalvelut
Veronika Reinol, Nooni Siivous
Valbona Behrami, Siivouspalvelut KLEA MB

10 vuotta toimineet yrittäjät
Jan Latif, Jan Laatusiivous Oy
Maria Cherkasova, Vimars Oy
Jimi Metaliaj, Finnlaatu Tmi
Mourad Aouinet, Donies Siivouspalvelut Oy
Kwakye Oppong, Kop Palvelut
Dau Huynh, SVS Siivouspalvelut                       

20 vuotta toimineet yrittäjät
Pirjo Heinonen, Puhdistuspalvelu Nopsa
Fika Piric, Tmi Fika Piric
Natalja Luostarinen, Tmi Natalja Heinonen
Orvokki Orti, Tmi Orvokki Orti
Erkki Kinnunen, Tmi Kiilto-Kiitäjät