Yrittäjyyskyselyssä korostuu Laatutakuu-yrittäjien tyytyväisyys ketjun tukeen

Laatutakuu, toimistosiivous

Laatutakuu-ketju tutkii vuosittain yrittäjyystutkimuksella yrittäjien tyytyväisyyttä ketjun toimintaan. Suositteluhalukkuus on edellisvuosien tapaan korkea. Yrittäjät kokevat, että erityisesti aluepäälliköiltä saatu asiantunteva tuki liiketoiminnalle on Laatutakuun vahvuus.

Laatutakuun yrittäjyyskysely toteutettiin poikkeuksellisesti sähköpostikyselynä aiemman puhelukyselyn sijaan. Vastaajina oli 44 ketjun yrittäjää ja vastaajien sukupuolijakauma oli suhteellisen tasainen. Fiilis kyselyyn vastatessa oli hyvä. Vastaajista enemmistö on toiminut yli viisi vuotta Laatutakuu-ketjun yrittäjänä.

– Laatutakuulla on ”virkaiältään” kokenut yrittäjäkunta ja se kertoo siitä, että yrittäjät viihtyvät ja pärjäävät ketjussa, toimitusjohtaja Henri Häyrinen toteaa.

Kyselyssä nousi ketjun vahvuuksiksi aluepäälliköiden ammattitaito (4.6), ystävällisyys (4.7) ja palveluhalukkuus (4.6). Kyselytulosten perusteella myös saavutettavuus (4.6) on loistavalla tasolla. Kyselyn arviointi-asteikko oli 1-5.

Yrittäjien tyytyväisyys oman työn sisältöön sai arvosanaksi 4.4.

– Siivousalasta on usein sellainen kuva, ettei työssä viihdytä. Tässä meillä huomaa eron: kun teet siivoustyötä yrittäjänä, niin teet itselle bisnestä ja työ on monipuolista. Lisäksi kuuluminen ketjuun ja vahva konsepti, tuovat mielekkyyttä työhön, Häyrinen pohtii.

Vastaajista yhdeksän kymmenestä on tyytyväisiä myös tulotasoonsa. Kyselyn perusteella korona on vaikuttanut joihinkin vastaajiin niin, että tulot ovat tilapäiväisesti laskeneet.

Laatutakuu-ketju on suhteellisen pienellä kolhulla selvinnyt erityisajasta tähän mennessä. Kuoppaa on tullut liikevaihtoon noin 10 prosenttia, tosin nyt liikevaihto on lähtenyt vahvaan nousuun. Näyttää siltä, että meidän lamankestävä bisnes kestävää hyvin myös muita kriisejä, Häyrinen summaa.

Kyselyn perusteella yhdeksi toivotuksi kehittymiskohteeksi nousi kasvun tuki.

– On erittäin asia, että ketjun yrittäjillä löytyy kasvuhalukkuutta. Haluamme antaa tulevaisuudessa entistäkin enemmän tukea kasvuun. Uusi Siivous+ on mahtava tuote, jonka avulla uskomme siivousyrittäjiemme saavan lisämyyntiä ja sitä kautta myös kasvua.

Lisätietoja:
Henri Häyrinen, toimitusjohtaja
Puh. 040 774 1480, henri.hayrinen@laatutakuu.fi