Älä anna talven yllättää – hoida lumityöasiat kuntoon ajoissa

Taloyhtiöissä kannattaa varautua talven tuloon hyvissä ajoin ja miettiä, miten piha-alueet ja kulkuväylät pysyvät kunnossa ja turvallisina kaikille käyttäjille. Etenkin pienemmissä taloyhtiöissä lumityöt voidaan toki hoitaa talkootöinäkin, mutta pätevän kiinteistöhuoltoyhtiön käyttämisestä koituu monia etuja.

Ennen talven tuloa on syytä miettiä, miten auraus ja käsilumityöt järjestetään. Samaten pitää pohtia, minne lumet kasataan tai miten ne tarvittaessa kuljetetaan pois. Myös katoille kertyvän lumen tarkkailu ja pudotus on otettava huomioon.

– Säntillisesti hoidetut lumityöt takaavat, että piha-alueet kulkuteineen ovat mukavia käyttää, mutta niiden ensisijainen tavoite on varmistaa turvallisuus, Laatutakuu-ketjun aluepäällikkö Sanna Portala toteaa.

Turvallisuus on taloyhtiön vastuulla

Taloyhtiöllä on vastuu huolehtia pihan turvallisuudesta, mikä korostuu talvella. Se tarkoittaa käytännössä, että taloyhtiön on vahingon sattuessa pystyttävä osoittamaan, että se on toiminut talvikunnossapidon osalta huolellisesti. Lumitöiden ulkoistaminen pätevälle kiinteistöhuoltoyhtiölle on hyvä tapa osoittaa tällainen huolellisuus.

Kiinteistöhuoltosopimuksessa tulee sopia mahdollisimman yksityiskohtaisesti lumen aurauksesta, muista lumitöistä sekä liukkauden torjuntaan tähtäävistä toimenpiteistä. Sopimukseen kannattaa kirjata myös katolle kertyvän lumen tarkkailu ja mahdollinen pudottaminen. Taloyhtiön kontolle jää kuitenkin valvoa, että huoltoyhtiö hoitaa kaikki palvelukuvauksessa määritellyt työt sovitusti.

– Laatutakuu-yrittäjän kanssa toimiessa töiden valvonta on helppoa, sillä kaikki taloyhtiössä tehtävät toimenpiteet kirjataan ylös: koneauraukset, käsilumityöt, konehiekoitukset, käsihiekoitustyöt ja kaikki muut työt. Joka käynti taloyhtiön pihassa dokumentoidaan. Myös kaikki kattolumihavainnot kirjataan, Sanna Portala kertoo.

Koneella ja käsin, tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä

Lumityöt koostuvat pääsääntöisesti aurauksesta, käsilumitöistä sekä liukkaudentorjunnasta ja hiekoituksesta. Jos pihalle on päässyt syntymään liukkaita polanteita, ne luonnollisesti poistetaan. Kiinteistöhuoltoyhtiö valvoo myös katoille kertyvää lunta ja tiedottaa välittömästi lumenpudotuksen tarpeesta kiinteistön vastuuhenkilölle, useimmiten isännöitsijälle.

– Kun lumisade on pitkäkestoisempi, ensisijainen tavoite on aina pitää pääväylät ja pelastustiet auki, onhan esimerkiksi hälytysajoneuvojen päästävä pihaan aina lumisateesta huolimatta. Niin sanotusti vähemmän tärkeät auraukset, käsilumityöt ja viimeistelyt tehdään sitten seuraavina päivinä.

Ennustamista ja ennakointia

Ehkäpä tärkeintä talvikauden töissä on ennakointi ja tarkka suunnittelu.

– Kiinteistönhuoltoyrittäjämme seuraavat aktiivisesti sääennusteita, jotta he pystyvät suunnittelemaan työt ja osaavat reagoida nopeasti. Tarkkailu ja ennakointi tärkeää, jotta piha on turvallinen liikkua kaikille ja jotta voidaan esimerkiksi tiedottaa talon asukkaita tulossa olevista lumitöistä ja myös laittaa varoituspuomit ja -merkit paikoilleen, Sanna Portala kertoo.

Lumitöihin lähdetään tavallisesti, kun lunta on tullut viisi senttiä. Kohteiden kiertojärjestys suunnitellaan siten, että turhaa ajoa tulee mahdollisimman vähän, jotta ensisijaiset auraukset saadaan tehtyä eri paikoissa mahdollisimman nopeasti.

– Vasteaika ymmärrettävästi vähän vaihtelee, sillä olosuhteet vaihtelevat eikä kaikkia pihoja voi hoitaa samanaikaisesti. Huoltoyhtiö pyrkii kuitenkin vaihtelemaan reittiään, jotta yksi ja sama yhtiö ei olisi joka kerta viimeisenä vuorossa, Sanna Portala lohduttaa.

Yrittäjän innolla, paikallisesti toimien 

Kun taloyhtiö valitsee itselleen kiinteistöhuoltokumppania, kannattaa kiinnittää huomiota luotettavuuteen, ketteryyteen, paikallisuuteen ja sujuvuuteen.

Laatutakuu on paikallisesti toimivista yrittäjistä koostuva ketju. Itsenäisesti toimivien yrittäjien into ja vahvan ketjun tuki ovat yhdistelmä, josta koituvat monet hyödyt satavat asiakkaiden laariin.

– Itsenäinen, paikallisesti toimiva yrittäjä on sitoutuneempi ja lähempänä asiakasta kuin kasvoton isompi firma. Onhan se helpompaa ostaa kiinteistöhuoltotyö yrittäjältä, joka itsekin tekee sitä ammatikseen. Yrittäjyys merkitsee myös luotettavuutta, sillä yrittäjä tekee kaikkensa, jotta asiakas on tyytyväinen. Lisäksi alueellisesti toimivalla yrittäjällä on maltillinen määrä asiakkaita, joten he pystyvät melkoisen ketterään toimintaan, Sanna Portala toteaa.

– Laatutakuu-yrittäjän kanssa asiointi on sujuvaa. Kun käyttää Laatutakuuta, saa yhteyden suoraan yrittäjään, Sanna Portala jatkaa.

Kohteenmukainen kalusto, riittävästi resursseja

Kiinteistöhuoltoyhtiöön turvautuminen on myös siinä mielessä fiksua, että sillä on käytössään ajan- ja tarkoituksenmukainen kalusto sekä monipuoliset varusteet, joita tarvitaan eri tilanteissa.

– Vaikka työt tekee alueellisesti toimiva ketterä yrittäjä, työt eivät koskaan jää koneista ja laitteista kiinni, sillä hänellä on käytössään aina kohteen mukainen kalusto. Hommat eivät kaadu myöskään käsiparien puutteeseen, sillä Laatutakuu-yrittäjillä on hyväksi havaitut toimintatavat, joilla he saavat väliaikaista lisätyövoimaa remmiin, kun ennusteet lupaavat lumimyräkkää , Sanna Portala kertoo.

Turvallisuus tehdään yhdessä

Sanna Portala korostaa, että taloyhtiön ja huoltoyhtiön intressit ovat yhteiset. Laatutakuu-yrittäjä haluaa yhdessä taloyhtiön kanssa luoda toimivan ympäristön, jossa asukkaiden ja muiden ihmisten on turvallista liikkua pihallaan myös talvella.

– Paras tulos syntyy yhteistyössä. Yhteistuumin katsotaan lumenkasauspaikat ja merkataan mahdolliset vaaranpaikat vaikkapa aurauskepeillä hyvissä ajoin ennen lumien tuloa. Esimerkiksi kohollaan oleva kaivonkansi kannattaa merkitä, ettei se vaurioidu ja ettei kone mene rikki. Taloyhtiön on myös hyvä yhdessä huoltoyhtiön kanssa huolehtia, että taloyhtiön varastossa on varoituspuomeja tai lippusiimaa, jos pitää varoittaa esimerkiksi katolta putoavasta lumesta.

Jätä tarjouspyyntö